Střešní skládané pláště

Nabízíme několik typů střešního skládaného pláště. Typ skládaného pláště navrhujeme na základě projektu, požadavků investora a našich dlouholetých zkušeností.

Výhody:

 • jde o systém, který nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou údržbu
 • propouští celou plochou izolované střechy vodní páry do ovzduší
 • neuzavírá ji ve střešním plášti (malý difuzní odpor)
 • folie je rozměrově stálá tzn. nehrozí utržení folie u atiky, na druhé straně tak dobře pracuje, že jsou zbytečné diletační spáry
 • jedná se o kompletní systém střešního pláště, tj. fóliové oplechování, vlastní folie, vpustě, kotvy. Všechny tyto prvky mají stejnou dobu životnosti. Životnost systému 30 - 50 let.
 • systém je odolný vůči agresivnímu prostředí, sálavému teplu i vůči přelétavému ohni

Varianta A

 • zateplení pomocí polystyrenu EPS 100S tl. 16 cm ve skladbě 10+6 cm
 • ekonomicky nejvýhodnější
 • lehký střešní plášť, dochází k minimálnímu zatížení střešního pláště
 • navržená tl. koresponduje s dnešními požadavky na tepelný odpor střešních plášťů (výsledný tepelný odpor R=4,32 m2K/W)

Varianta B

Na zateplení použijeme kombinaci polystyrenu a střešní minerální vaty.

 • tato varianta nachází uplatnění v okamžiku požadavku na střešní plášť s požární odolností REI 30 (požární odolnost 30 min.)
 • jako tepelná izolace + požární dělící vrstva se používájí střešní minerální desky 2 x 30 mm
 • následné položení polystyrenu EPS 100S tl. 10 cm

Výhody:

 • ekonomicky výhodnější varianta než použití pouze minerální izolace, při současném zajištění požadavků na požární odolnost - tepelný odpor je prakticky stejný jako u varianty „A“.

Vlastní skladby střechy:

 • podklad tvoří tr. plech
 • parozábrana PE tl. 0,2 mm (certifikována), spoje lepeny butylkaučukovou páskou
 • systémové oplechování z pvc plechu Viplanyl systémové prvky
 • tepelná izolace např. tl. 16 cm (dle vybrané varianty) - kotvená
 • separace, skelné vlákno 120 g (válcovaná geotextilie 200 g)
 • PVC folie Sikaplán 15- G tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená kotvami SFS IR2 + podložka do tr. plechu, spoje folie jsou svařeny horkovzdušnými automati Leister
 • dodávka nových plastových podpěr držáku bleskosvodu

obsah stenoveskladaneplaste2

Vlastní hydroizolace

Navrhujeme použít švýcarský PVC pás Sikaplan 15G, který je obecně považován za nejlepší (špičkový) materiál v našem oboru. Sikaplan 15G je střešní izolační pás vyztužený tkaninou ze syntetických vláken vhodný pro mechanické kotvení, vysoce odolný proti hnilobě, mikroorganismům.

Technologie: mechanicky kotvená střecha
Záruka na provedené vodotěsné izolace 10 let.

Jsme si vědomi kvalit naší konkurence, proto bychom rádi poukázali na některé skutečnosti, které mohou vyznít příznivě pro naši firmu:

Kotvení střešního pláště

Kotevní prvek je velmi důležitou součástí celého systému. Naše firma tuto problematiku řeší v součinnosti se švýcarskou firmou SFS intec, která za přesně stanovených podmínek – tahové zkoušky, dodržení navrženého způsobu kotvení, opět za kotvení střešního pláště přebírá odpovědnost.

Zateplení

Na zateplení střešního pláště používáme polystyren o objemové hmotnosti 25 kg/m3 (EPS 100S). Tento výrobek proti (EPS 70Z) má vlivem vyšší hmotnosti lepší parametry z hlediska stlačení tzn. při pohybu na střeše nehrozí nebezpečí lokálního prošlápnutí. V zájmu objektivity však musíme konstatovat, že i polystyren o nižší objemové hnotnosti (EPS 70Z) splňuje ČSN pro navrhování plášťů.